top of page

GALATEA BVBA

Lingerie Speciaalzaak   

                                  

                              PRIVACY BELEID

 

PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE KLANTEN VERZAMELD, BEWERKT EN BEWAARD DOOR GALATEA:

- naam , adres en telefoonnummer

- e-mailadres door de klant zelf opgegeven

- maatgegevens: dit betreft de nodige lichaamsmaten die genomen worden voor en tijdens de aankoop van lingerie , corsetterie , slaapkledij, badmode, kousen …

BEWARING VAN DE PERSOONSGEGEVEN

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een specifiek informaticaprogramma dat enkel toegankelijk is door de ontwerper en de daartoe specifiek opgeleide zaakvoerder en eventuele verkoopster  steeds onder toezicht van de zaakvoerder.

De hardware die hiervoor gebruikt wordt is eveneens slechts toegankelijk door de zaakvoerder.

VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van de persoonsgegevens betreft de adresgegevens en de lichaamsmaten.

-De adresgegevens kunnen aangewend worden voor het informeren van de betrokken klant voor alle informatie die nuttig kan zijn ivm producten en activiteiten op en rond de handels activiteiten van GALATEA waarin de klant zou kunnen geïnteresseerd zijn.

Er wordt heel streng toegezien op het heel matig gebruik van e-mail en nieuwsbrieven .

Bij e-mail wordt de klant telkens de kans geboden zich uit te schrijven en zijn/haar  gegevens te laten verwijderen.

De persoonsgegevens worden nooit gedeeld.

-De lichaamsmaten worden enkel gebruikt in de winkel wanneer de klant aankopen komt doen ; eventueel worden deze gegevens aangepast  bij wijziging van de lichaamsmaten en de aankopen worden aangevuld op de zogenaamde klantenkaart die naderhand wordt gebruikt bij afrekening  voor eventuele toekenning van de korting.

-DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN NOOIT GEDEELD, maw de adresgegevens noch de lichaamsmaten worden nooit en aan niemand doorgegeven noch verkocht.

 

Ondergetekende gaat akkoord met het privacy beleid van Galatea Bvbva

en staat toe onder bovenstaande voorwaarden verder gebruik te maken van 

haar/zijn persoonsgegevens.

Naam:

 

Handtekening:

 

Ondergetekende wenst dat haar/zijn persoonsgegevens verwijderd worden  uit de bestanden van Galatea Bvba

bottom of page